אמג'ד מגן על איציק הערבי

איך יגיב אמג'ד, גיבור הסדרה "עבודה ערבית", כשישמע שתי דיירות בבית "האח הגדול" משמיעות את דעתן השלילית על ערבים? מערך דיון הבוחן סטריאוטיפים על ערבים ואחרים.

הערך שבו עוסקת הפעילות: שוויון ומניעת אפלייה.
נושא הדיון: סטריאוטיפים חיוביים ושליליים על ערבים, מזרחים ואשכנזים.
שאלת דיון מרכזית: כיצד חשיבה סטריאטיפית משפיעה על האופן שבו אנו תופסים אנשים ממוצאים שונים?
ה"אחרים" שאליהם מתייחסת הפעילות.

מהלך הפעילות:

פעילות פתיחה:

כל תלמיד/ה מקבל/ת דף ובו 3 מילים: אשכנזי, מזרחי, ערבי. סביב כל מילה מצוירת שמש אסוציאציות, והתלמידים מתבקשים למלא אותה באופן חופשי (להבהיר שלא יראו אותה לאיש אלא אם יבחרו בכך).

מתודה – סרטון:

הסבר ורקע: נצפה בקטע מהסדרה "עבודה ערבית". בחלקים שקדמו לפרק זה, אמג'ד – גיבור הסדרה – הגיע לבית האח הגדול, וקיבל משימה: להתחזות ליהודי בשם דניאל אפשטיין. לדיירי הבית נאמר שאחד מהם הוא ערבי שמתחזה ליהודי, ושעליהם לחשוף מיהו אותו דייר.

צופים בסרטון אמג'ד מגן על איציק הערבי.

דיון:

  • מה רואים בקטע הזה? 

הערה: שאלה זו נועדה לוודא שכולם מבינים את הקטע שבו צפו.

  • מה בהתנהגות של איציק גורם למשתתפות להניח שהוא הערבי שבחבורה?
  • האם גם אתם נתקלתם בסטריאוטיפים שליליים על ערבים? אם כן, מה היו סטריאוטיפים אלה? האם הם השפיעו על התנהגותכם או על התנהגות האנשים שסביבכם?
  • מהן לדעתכם הסיבות לקיומם של סטריאוטיפים שליליים כאלה? 

הערה למורה: מטרת שאלה זו היא לעודד עיסוק בלתי שיפוטי בחשיבה סטריאוטיפית. רצוי לעודד את התלמידים להודות בכך שכולנו לוקים בחשיבה כזו, ולהגיע למסקנה שהיא מנגנון שנועד לסייע לנו בסיטואציות שבהן עלינו לערוך מיון מהיר של אנשים ולהגיב אליהם, או בסיטואציות הישרדותיות שבהן אנו מצויים תחת איום. עם זאת, חשוב להתייחס גם למחירים של חשיבה כזו, ולקשר שלה להתנהגות מפלה וגזענית.

  • מדוע המשתתפות לא מעלות על דעתן שאמג'ד ("דניאל") הוא הערבי שבחבורה?
  • מהי זהותו ה"אמיתית" של איציק לדעתכם? מאיזה מוצא הוא נראה? 
  • בהנחה שאיציק נראה כגבר מזרחי – האם דמותו מוצגת באופן סטריאוטיפי?
  • האם הסרטון מתקשר לדברים שכתבתם במסגרת פעילות הפתיחה? – להזמין תלמידים לשתף.

סיכום:

להזמין את התלמידים להתבונן בשמשות האסוציאציות מפתיחת השיעור, ולכתוב בתחתית הדף רגש שהם חשים כעת כאשר הם מתבוננים בהן.

להזמין את התלמידים לשתף בסבב – איזה רגש הם כתבו?

ציוד ותשתיות נחוצים: מחשב, מקרן, מסך/ לוח, דפי שמש אסוציאציות עבור פעילות הפתיחה (ר' נספח).

נספח: שמש אסוציאציות

גלילה למעלה דילוג לתוכן