מקום הרבנות במדינה

הערכים שבהם עוסקת הפעילות: ייצוג חברתי.נושא הדיון: הרבנות הראשית ואזרחי המדינה.שאלת דיון מרכזית: האם הרבנות הראשית צריכה לייצג את כלל החברה בישראל? ה"אחרים" שאליהם מתייחסת

הערכים שבהם עוסקת הפעילות: ייצוג חברתי.
נושא הדיון: הרבנות הראשית ואזרחי המדינה.
שאלת דיון מרכזית: האם הרבנות הראשית צריכה לייצג את כלל החברה בישראל? 
ה"אחרים" שאליהם מתייחסת הפעילות: 

מהלך הפעילות:

סבב פתיחה: בחרו שלוש זהויות שלכם ו הציגו  אותם. (תלמיד, דתי, בן/בת וכד')

פתיחה:

שאלו את התלמידים על מה הרבנות הראשית אחראית במדינת ישראל?


תפקיד ייצוגי – להעניק 'ארומה' דתית-מסורתית לממלכתיות היהודית, בטקסים ובאירועים רשמיים; תפקיד מעשי – לנהל את מערכת שירותי הדת (כשרות, נישואין וכו'), ותפקיד הלכתי – לפסוק בשאלות שלמדינה כולה יש עניין בהן (שמיטה, גיור וכד'). (מתוך ויקיפדיה)

בקשו מהכיתה למנות קונפליקטים בחברה שהרבנות הראשית נמצאת בהם, ורשמו אותם על הלוח, לדוגמא:
ספרדים/אשכנזים – עדות אחרות: הרבנות מייצגת רק את הזרמים הספרדיים ואשכנזיים עדות כגון תימנים או אתיופיים לא מיוצגות ברבנות.
יהודים – גויים (גרים): הרבנות מחליטה מי מקבל אישור להתגייר או להתחתן בארץ.

יהודים – דתות אחרות: הרבנות מייצגת רק יהודים לא דתות אחרות.

דתיים – חילונים: הרבנות קובעת דברים שמשפיעים גם על הציבור החילוני בארץ.

דתיים לאומיים – חרדים: המינוי הינו מינוי פוליטי ומייצג את החברה שיש לה יותר כוח בכנסת.

אורתודוקסיה – רפורמים/קונסרבטיבים: הרבנות הינה אורתודוקסית וזרמים אחרים ביהדות לא מוכרים על ידה.

גברים – נשים: הרב ראשי זה משרה ציבורית אשר לא פתוחה לנשים במדינה. ולמשל בחופה או בגירושין נשים אינן בעלות תפקיד. 

משימה בקבוצות:

חלקו את הכיתה לקבוצות של 4, כל קבוצה מקבלת קונפליקט אחר בנושא הרבני הראשית ושאלת מחקר רשמו סיבות בעד ונגד שינוי המצב ברבנות הראשית כיום בנושא הנבחר, נסו לתת כמה שיותר סיבות לשני הצדדים.

שיתוף במליאה: לאחר הדיון בקבוצות בקשו מהתלמידים לשתף במליאה: איך הרגישה המשימה? מה היה יותר קשה למצוא סיבות בעד או נגד? האם הזכרתם את הרגשה של אחד הצדדים ביחס לשינוי או אי-שינוי?  

לאחר מכן בקשו מכל קבוצה לשתף מהם הסיבות שהם מצאו, והשאירו זמן לדיון כיתתי בדברים שהעלו. נתבו את הדברים לדיונים בדבר הרגשות שעלו למשמע הדברים. 

דיון:
האם הרבנות הראשית של מדינת ישראל כמדינה יהודית, צריכה לתת מענה לכל האזרחים במדינת ישראל או רק לחלקים מהם?
איך מרגישים אלו שאינו מיוצגים על ידי הרבנות, ואילו פתרונות אנו מציעים להם?


סבב סיכום:  האם מישהו הצליח לשכנע אתכם במשהו חדש? 

עוד מערכים לחברה הדתית:

מערכים לחברה הדתית

מקום הרבנות במדינה

מערכים לחברה הדתית

פְּגִישָׁה עִוֶּרֶת

מערכים לחברה הדתית

יחס אל הגר

גלילה למעלה דילוג לתוכן