בתור למונית…

אתם בתור למונית ולפתע נעצרת מונית והנהג מונית מציע לכם לעלות. הבעיה היחידה היא שלפניכם בתור עומד אדם כהה-עור שהנהג מסרב להעלות. מה תעשו?

אתם בתור למונית ולפתע נעצרת מונית והנהג מונית מציע לכם לעלות. הבעיה היחידה היא שלפניכם בתור עומד אדם כהה-עור שהנהג מסרב להעלות. מה תעשו?

הערכים שבהם עוסק השיעור: שוויון ומניעת אפליה; כבוד.
נושא הדיון: גזענות ואפליה על רקע מוצא/ צבע עור.
שאלת דיון מרכזית: בזמן התרחשות אירוע גזעני, האם מוטלת אחריות כלשהי גם על מי שמשמש כ"עד /"כצד שלישי?
ה"אחרים" שאליהם מתייחסת הפעילות

מהלך השיעור:

פעילות פתיחה:

מחלקים לתלמידים פתקים, ומבקשים מהם לענות על השאלה הבאה: נסו להיזכר באירוע שבו הייתם עדים להתנהגות מפלה או גזענית. מה היה האירוע? כיצד נהגתם במסגרתו?

מתודה – הקרנת סרטון – חלק א': 

  • מקרינים את סרטון המונית מההתחלה עד הנקודה שבה הנהג אומר "זה בסדר".
  • שואלים – מה ראינו בסרטון? (מוודאים שכולם הבינו אעפ"י ששפת הסרטון היא אנגלית).

 שאלה לדיון ראשוני: 

אם הייתם במקום האיש בהיר-העור, האם הייתם עושים משהו? אם כן – מה? (דוגמאות: תיעוד הסיטואציה לצורך "שיימינג", פנייה לאיש כהה-העור ובירור האם ואיך ניתן לסייע לו, ניהול שיח פתוח עם הנהג…)

מתודה – הקרנת סרטון – חלק ב': 

ממשיכים להקרין את הסרטון עד הסוף. מוודאים שוב שכולם הבינו אעפ"י ששפת הסרטון היא אנגלית.
 

שאלות לדיון: 

*הערה למורה: אם הזמנים קצרים, כדאי להתמקד בשתי השאלות הראשונות.

  • מה דעתכם על תגובת האיש בהיר-העור? האם בסופו של דבר, תגובה זו שיפרה את המצב בצורה כלשהי?
    *הערה למורה: כדאי להתייחס לאפשרויות שלפיהן גם אם התנהגות זו לא השיגה את המטרה המידית שלה, היא תרמה בכך ששיפרה את תחושתו של האיש כהה-העור/ תגרום לנהג לחשוב פעמיים לפני שיתנהג בצורה כזו בעתיד/ תבהיר לעוברי אורח שהיו עדים לסיטואציה שהתנהגות כזו אינה מקובלת ואינה עוברת בשתיקה, וכו').
  • על מי מוטלת האחריות בסיטואציה שבה צפינו: על הנהג? על הנוסע כהה-העור? על הנוסע בהיר-העור? בזמן התרחשות אירוע גזעני, האם בכלל מוטלת אחריות כלשהי גם על מי שמשמש כ"עד"/ כצד שלישי?
  • מה עשוי לעמוד מאחורי התנהגותו של הנהג?
  • האם זה מתקשר לדברים שכתבתם על הפתקים בתחילת השיעור?

סבב סיכום: מבקשים מהתלמידים – שתפו במחשבה או ברגש שמתעוררים אצלכם בעקבות הפעילות.

ציוד ותשתיות נחוצים: מחשב, מקרן, מסך/ לוח, פתקים לפעילות הפתיחה.

עוד פעיליות ארוכות:

גלילה למעלה דילוג לתוכן