בתור למונית…

אתם בתור למונית ולפתע נעצרת מונית והנהג מונית מציע לכם לעלות. הבעיה היחידה היא שלפניכם בתור עומד אדם כהה-עור שהנהג מסרב להעלות. מה תעשו?

אתם בתור למונית ולפתע נעצרת מונית והנהג מונית מציע לכם לעלות. הבעיה היחידה היא שלפניכם בתור עומד אדם כהה-עור שהנהג מסרב להעלות. מה תעשו?

הערכים שבהם עוסק השיעור: שוויון ומניעת אפליה; כבוד.
נושא הדיון: גזענות ואפליה על רקע מוצא/ צבע עור.
שאלת דיון מרכזית: בזמן התרחשות אירוע גזעני, האם מוטלת אחריות כלשהי גם על מי שמשמש כ"עד /"כצד שלישי?
ה"אחרים" שאליהם מתייחסת הפעילות

מהלך השיעור:

פעילות פתיחה:

מחלקים לתלמידים פתקים, ומבקשים מהם לענות על השאלה הבאה: נסו להיזכר באירוע שבו הייתם עדים להתנהגות מפלה או גזענית. מה היה האירוע? כיצד נהגתם במסגרתו?

מתודה – הקרנת סרטון – חלק א': 

  • מקרינים את סרטון המונית מההתחלה עד הנקודה שבה הנהג אומר "זה בסדר".
  • שואלים – מה ראינו בסרטון? (מוודאים שכולם הבינו אעפ"י ששפת הסרטון היא אנגלית).

 שאלה לדיון ראשוני: 

אם הייתם במקום האיש בהיר-העור, האם הייתם עושים משהו? אם כן – מה? (דוגמאות: תיעוד הסיטואציה לצורך "שיימינג", פנייה לאיש כהה-העור ובירור האם ואיך ניתן לסייע לו, ניהול שיח פתוח עם הנהג…)

מתודה – הקרנת סרטון – חלק ב': 

ממשיכים להקרין את הסרטון עד הסוף. מוודאים שוב שכולם הבינו אעפ"י ששפת הסרטון היא אנגלית.
 

שאלות לדיון: 

*הערה למורה: אם הזמנים קצרים, כדאי להתמקד בשתי השאלות הראשונות.

  • מה דעתכם על תגובת האיש בהיר-העור? האם בסופו של דבר, תגובה זו שיפרה את המצב בצורה כלשהי?
    *הערה למורה: כדאי להתייחס לאפשרויות שלפיהן גם אם התנהגות זו לא השיגה את המטרה המידית שלה, היא תרמה בכך ששיפרה את תחושתו של האיש כהה-העור/ תגרום לנהג לחשוב פעמיים לפני שיתנהג בצורה כזו בעתיד/ תבהיר לעוברי אורח שהיו עדים לסיטואציה שהתנהגות כזו אינה מקובלת ואינה עוברת בשתיקה, וכו').
  • על מי מוטלת האחריות בסיטואציה שבה צפינו: על הנהג? על הנוסע כהה-העור? על הנוסע בהיר-העור? בזמן התרחשות אירוע גזעני, האם בכלל מוטלת אחריות כלשהי גם על מי שמשמש כ"עד"/ כצד שלישי?
  • מה עשוי לעמוד מאחורי התנהגותו של הנהג?
  • האם זה מתקשר לדברים שכתבתם על הפתקים בתחילת השיעור?

סבב סיכום: מבקשים מהתלמידים – שתפו במחשבה או ברגש שמתעוררים אצלכם בעקבות הפעילות.

ציוד ותשתיות נחוצים: מחשב, מקרן, מסך/ לוח, פתקים לפעילות הפתיחה.

עוד פעיליות ארוכות:

פעילות ארוכה

הלך לקרב ולא שב

פעילות ארוכה

אל תסכמו אותי בויקיפדיה

פעילות ארוכה

אמא ואמא? אבא ואבא?

פעילות ארוכה

שפה זרה? לא בבית ספרנו

פעילות ארוכה

מחוץ לקופסה המגדרית

פעילות ארוכה

דירה להשכיר

פעילות ארוכה

לובה ודנית – שיעור ב'

פעילות ארוכה

לובה ודנית – שיעור א'

פעילות ארוכה

אמג'ד מגן על איציק הערבי

פעילות ארוכה

איילון דרום

פעילות ארוכה

בתור למונית…

פעילות ארוכה

איציק וזויה

גלילה למעלה דילוג לתוכן